Članarina

STANDARD
60 KM/mj
Korištenje svih sadržaja fitnessa
Grupni programi
Besplatan parking
HALF DAY
50 KM/mj
Fitness sadržaji do 15 h
Grupni programi do 15 h
Besplatan parking
STUDENTI
50 KM/mj
Korištenje svih sadržaja fitnessa
Grupni programi
Besplatan parking
BIZNIS
40 KM/mj
Korištenje svih sadržaja fitnessa
Grupni programi
Besplatan parking
Posebna ponuda za kompanije
POLA MJESECA
35 KM/1/2 mj
Korištenje svih sadržaja fitnessa
Grupni programi
Besplatan parking
PREMIUM
140 KM/mj
Korištenje svih sadržaja fitnessa
Grupni programi
2 x sedmično rad u malim grupama do 10 polaznika
Besplatan parking
GOLD POLUGODIŠNJA
270 KM/6 mj
Korištenje svih sadržaja fitnessa
Grupni programi
Besplatan parking
PLATINUM GODIŠNJA
500 KM/god
Korištenje svih sadržaja fitnessa
Grupni programi
Besplatan parking
USLUGE
/
• Upisnina 5 KM
• Dnevni termin 10 KM
• Vibracioni trening 25 KM
• Iznajmljivanje peškira 2 KM
• Izdavanje nove kartice 5 KM
• Izgubljeni ključ 10 KM

PERSONALNI TRENINZI

Personalni treninziPersonalni treninzi
(paket od 8 treninga)
Personalni treninzi
(paket od 12 treninga)
1 na 1 trening - 30 KM8 treninga 1 na 1 - 215KM12 treninga 1 na 1 - 325 km
2 na 1 trening - 45 KM8 treninga 2 na 1 - 330 km12 treninga 2 na 1 - 450 KM
3 na 1 trening - 55 KM8 treninga 3 na 1 - 420 km12 treninga 3 na 1 - 580 KM