Step Choreography

Kardio trening, super zabavan koji troši veliki broj kalorija. Step koreografija vas pokreće kroz 60 minuta penjanja i silaženja sa step klupice kroz plesne pokrete. Program koji pripada “old school” tipu treninga i po kojem smo bili najpoznatiji i najbolji klub u gradu.
Povratak step koreografije u LM fitness jer ste Vi to tražili.