Cardio Step

Glavno obilježje step aerobika je penjanje, spuštanje i hodanje oko step klupice čime se stvara dinamičan i zanimljiv aerobik sat. Step može biti osmišljen kao vrlo naporan atletski trening sa dosta jednostavnih pokreta penjanja i silaženja sa step klupice koja je postavljena na nešto viši nivo (30 cm) ili može biti potpuno drugačije usmjeren ka plesu i koreografiji na step klupici koja je niže postavljena. Visina step klupice može da varira i da se podešava  od 15cm do 30cm max (svakih 5cm više povećava se intenzitet rada za 15 %). Step aerobik spade u grupu kardio programa sa osnovnim ciljem topljenja masnih naslaga.