Raspored

 • Cardio Step
 • 18:30- 19:30
 • Daniela Huseinbegović
 • HARD BODY
 • 19:30- 20:30
 • Svea Thalia Ćatić
 • AFTER WORK
 • 17:00- 18:00
 • Ivana
 • Pilates
 • 18:30- 19:30
 • Daniela Huseinbegović
 • BODY TRANSFORM
 • 19:30- 20:30
 • Davor Nikolić
 • Body Sculpting
 • 18:30- 19:30
 • Daniela Huseinbegović
 • HARD BODY
 • 19:30- 20:30
 • Svea Thalia Ćatić
 • AFTER WORK
 • 17:00- 18:00
 • Daniela Huseinbegović
 • Workout
 • 18:30- 19:30
 • Lejla Šebić
 • BODY TRANSFORM
 • 19:30- 20:30
 • Davor Nikolić
 • Complete Fit
 • 18:30- 19:30
 • Džana
 • Pilates
 • 10:00- 11:00
 • Daniela Huseinbegović
 • Workout
 • 18:30- 19:30
 • Lejla Šebić