Svea Thalia Ćatić

Svea Thalia Ćatić

Biography:

Svea Thalia Ćatić je završila Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Diplomirani je Trener sporta i magistar Menadžmenta u sportu. Zaposlena je kao baletni pedagog u JU Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo. Koautor je fakultetske knjige „Ritmička gimnastika u potrazi za savršenstvom pokreta“. Licencirani je trener za Hard Body program (Level 1 i Level 2 i Level 3), koji vodi u našem fitness centru. Svea je vrlo energična, odlučna instruktorica. Povezala je preciznu tehniku vladanja pokretima tijela iz baleta sa fitness vježbama i to prezentira na savršen način na svakom svom času.

Skills:

Hard Body program
100%
Balet
100%
Fitness programi
100%